Inviterer til åpent foredrag i Herøy skoles aula

Skolen som samfunnsbygger_foredrag 2019

Onsdag 10. april kl. 17.30 inviteres ledere i lokalsamfunnet, fritidsarenaen, foreldre, interesserte voksne og ansatte i kommunen som arbeider med barn og unge til et spennende foredrag i Herøy skoles aula.

Herøy kommune er en MOT-kommune og fra våren 2017 har de også deltatt i MOTs tilleggsprogram «Skolen som samfunnsbygger». De ønsker å få med foreldrene, ansatte som jobber med ungdom, frivillige lag og foreninger og andre interesserte voksne som er i kontakt med barn og ungdom til å bygge opp lokalsamfunnet til beste for barn og unge i kommunen.

Tanken er at du som voksen kan være med å forsterke positive beskyttelsesfaktorer for barn og unge. 

Foredragsholder Tore Sandnes har jobbet i MOT i 16 år og har også lang fartstid som lærer. Han har holdt svært mange foredrag som både har vært rettet mot ungdom, og mot foreldregruppen. Sandnes har hele tiden levd etter at «en dag uten latter er bortkastet».

Denne kvelden vil det settes fokus på dette i møte med barn og unge:

  • Styrke bevissthet og mot
  • Være en god rollemodell

Som voksen kan du være med å forsterke positive beskyttelsesfaktorer for barn og unge. MOT brenner for å forsterke sitt arbeid ved å forsterke voksnes felles forståelse for viktigheten av å skape en kultur der alle er inkludert.

Ut fra sitt erfaringsgrunnlag ønsker han å være med å inspirere lokalsamfunn til felles forståelse og fellesforstått ansvar for alle barn og unge.

Herøy skole ønsker velkommen til et lærerikt foredrag om hvordan du kan bidra til et varmere og tryggere samfunn!

Tore Sandnes
Tore Sandnes er en erfaren foredragsholder som har arbeidet i organisasjonen MOT i 16 år.
MOT-brua
MOT-brua setter fokus på ulike sider med arbeidet i MOT.

Annonser