Inviterer Dønna til felles formannskapsmøte

ordfoererkolleger
Ordfører Arnt Frode Jensen har sendt brev til ordfører Ingunn Laumann i Dønna hvor han inviterer til felles formannskapsmøte mellom Herøy og Dønna kommune. Tema er samferdsel.
I brevet skriver herøyordføreren at Nordland Fylkeskommune er i gang med forberedelsene for anbudsutsetting av riksveiferjedriften for sambandene Bjørn-Løkta-Sandnessjøen og Søvik-Austbø-Brasøy-Herøy.
 
I tillegg skal hurtigbåtrutene gjennomgås med sikte på samordning og anbudsutsetting.
 
"I den forbindelse er det viktig at vi prøver å samordne oss slik at vi får et best mulig tilbud de neste åtte til ti årene.
 
Derfor vil jeg invitere formannskapet i Dønna til møte slik at vi kan få drøftet gjennom hva som skal vektlegges i forbindelse med fylkeskommunenes gjennomgang av rutetilbudene.
 
Hvis formannskapet i Dønna finner dette interessant, kan vi i samarbeid sette opp en dagsorden for dette møtet. Håper på snarlig tilbakemelding," skriver ordfører Arnt Frode Jensen til sin ordførerkollega i Dønna kommune.
 
 
ordfoererkolleger
Ordfører Ingunn Laumann og ordfører Arnt Frode Jensen vil ventelig møtes til felles formannskapsmøte. Her i hyggelig passiar under regionsrådsmøtet i Herøy i november.

Annonser