Invitasjon til foreldrekurs

Foreldrekurs

Helsestasjonen i Herøy inviterer foreldre med barn født i 2019 til gratis foreldrekurs med oppstart 13. september 2019.

Har du lyst til å delta tar du kontakt med helsestasjon via sms/tlf/e-post innen onsdag 04.09.19
Tlf: 91792071/ 41563304 E-post: karina. kilvaer@heroy-no.kommune.no.

Invitasjon Foreldrekurs.jpg

Annonser