Invitasjon til feiring av kull 2018

Babyer

Herøy kommune i regi av helsestasjon og administrasjon ønsker å invitere alle som har fått barn i 2018 til en markering på storstua på Herøy omsorgssenter fredag 22.mars kl.12.00 - 14.00. Frist for påmelding fredag 15.mars.

Herøy kommune i regi av helsestasjon og administrasjon ønsker å invitere alle som har fått barn i 2018 til en markering på storstua ved Herøy omsorgssenter

fredag 22. mars kl. 12.00-14.00.

Denne markeringen er en forlengelse av barseltreffet og ses i sammenheng med at barn, unge og familien skal kunne bli en del av et trygt og inkluderende oppvekstmiljø i Herøy.                                    

Det vil bli underholdning, orientering fra kommunen og helsestasjon, samt servering av kaffe og kaker.

Den første markeringen var i 2017 for barna som ble født i 2016. Tanken er at dette skal være en fast markering for alle nyfødte Herøyfjerdinger. Vi håper at dere kommer og markerer dagen sammen med oss!

For mere informasjon og påmelding:

Helsestasjon tlf: 750 68 056 eller 750 68 058 innen fredag 15. mars.

Mvh

Herøy kommune

 

 

 

Annonser