Reiselivsnæringen er verdens største og mest rasktvoksende næring. Reiseliv er en stor næring også i Norge med over 150 000 sysselsatte. Herøy og Dønna har med sin beliggenhet, natur og mange muligheter for aktiviteter og opplevelser et betydelig potensiale for økt verdiskaping og sysselsetting.

En økning i antall turister og besøkende til Herøy har positiv betydning ikke bare for reiselivsnæringen, men også for butikker, det øvrige næringslivet, ja for hele Herøysamfunnet mener Stig Neraas. Derfor bør alle være interessert i en felles satsning.

Eget aksjeselskap?
- Herøy og Dønna kommune har overtatt ansvar for satsningen «Ut i Øyan». Det er opprettet en styringsgruppe bestående av næringssjefene i de to kommunene og personer fra reiselivsnæringen. Styringsgruppen foreslår at for å utnytte mulighetene og for å få skikkelig trykk på reiselivsatsningen så bør «Ut i Øyan» etableres som et eget AS, der næringslivet, og Dønna og Herøy kommune er eiere, ja kanskje også organisasjoner og privatpersoner, sier Neraas til Herøyfjerdingen.

- Selskapet skal drive produktutvikling og gjennom «Ut i Øyan», profilering av Herøy og Dønna kommune som attraktive reisemål. Reiselivsnæringen bør være de mest aktive eierne og skal ha god kjennskap til hverandre slik at de som en del av vertskapsrollen bygger opp hverandre og gir positiv informasjon over ledige tilbud og alt som er verd å se og få med seg av opplevelser i kommunene. Hovedmålsettingen er å få flere besøkende og enda mer å få de som besøker oss til å ønske å være her lengre, sier Neraas

Styringsgruppen vil legge forslaget fram for politisk behandling i desember/januar

Næringslivet i Herøy og Dønna, organisasjoner og private med interesse for å delta i utviklingen av reiselivsnæringen er velkommen til møtet 3. desember. Det vil bli gitt informasjon og det er åpent for diskusjon og eventuelt tegning av intensjonsavtaler om deltagelse i satsningen, aksjekjøp.