De vil blant annet gå igjennom fremdriftsplanen og 3D-modellen som brukes i prosjektet. Næringslivet oppfordres til å delta for å få informasjon om hvordan trafikken blir påvirket.