En av verdens største
Fartøyet blir en av verdens største og mest avanserte brønnbåter, og har en prislapp på om lag kr 277 mill. Levering er kontraktsfestet til tredje kvartal 2015. Båten vil få navnet «Namsos» og få hjemstedhavn i Rørvik.

- Den nye båten er fem meter bredere enn Novatrans og er omtrent like stor som de gamle hurtigrutene, forteller Jonny Hanssen.

Flotte fasiliteter
Fartøyet har en total lengde på 84,8 meter og en bredde på 16,9 meter. Den er innredet for en besetning på 12 personer i enkeltlugarer med fasiliteter som trimrom, badstu, kino og spillerom. Fartøyet har en dekksutrustning med 4 kraner og 8 capstaner for lasting og lossing. Hovedmotor er på 3000 kw og akselgenerator er på 2000 kw. Det blir også to hjelpemotorer på 920 kw.

Avtale med OMS
Innlasting av laks skjer med tre 16" lasteslanger med en total kapasitet på 600 tonn i timen.

En gruppering av oppdrettere i Ytre Namdal (OMS) har inngått en 5-årig leiekontrakt på nybygget ved levering. OMS har fra før to fartøyer på kontrakt med Norsk Fisketransport, og nybygget erstatter ett av disse. OMS representerer AS Aqua, Bindalslaks AS, Bjørøya Fiskeoppdrett AS, Emilsen Fisk AS, Midt-Norsk Havbruk AS, Salmonor AS, Sinkaberg-Hansen AS og Val Vgs. AS.

I byggeperioden frem til levering i tredje kvartal 2015 vil MS «Stormy» med tilsvarende kapasitet leies inn og dekke oppdretternes økende behov. Denne vil selskapet leie fra 1. april 2014.

25-års jubileum
Gründerne Arnt Erling Paulsen og Jonny Hanssen kjøpte sin første brønnbåt "Hølingen" i slutten av 1988 og kom i drift med brønnbåttrafikk fra 1989.

-  I disse dager er det 25 år siden vi startet opp med brønnbåtvirksomhet. Havtrans var den første nye båten vi investerte i og den kom i 1999, forteller Jonny og Arnt Erling til Herøyfjerdingen.

Et av Norges ledende brønnbåtrederier
Norsk Fisketransport er et av de ledende brønnbåtrederiene i Norge og vil etter investeringen operere åtte brønnbåter og ett servicefartøy. Virksomheten har sitt geografiske nedslagsfelt fra Trøndelag til Finnmark. Selskapet har om lag 110 ansatte. Norsk Fisketransport omsatte i 2012 for kr 274,7 mill. og oppnådde et nettoresultat på kr 50,0 mill. Transaksjonen er med på å understøtte Norsk Fisketransport som et av de ledende brønnbåtrederiene i Norge. Norsk Fisketransport har i tillegg til OMS avtaler med Nova Sea, Mainstream, Salten Aqa, samt en del mindre oppdrettere.

Godt forberedt for framtiden
Norsk Fisketransport vil med denne investeringen ha en komplett flåte med fartøy som har kapasiteter fra 650 m3 og opp til 3200 m3. Selskapet vil med denne investeringen være godt forberedt for å møte de utfordringer som kunder og offentlige myndigheter vil kreve. I tillegg er fartøyet godt egnet til å møte krav og utfordringer knyttet til miljø og fiskehelse. Blant annet har fartøyet teknologi for oppsamling og destruksjon av lakselus. I utviklingen av dette fartøyet har det vært spesielt fokus på lukket teknologi og fisketetthet.

46 ansatte fra HALD-kommunene
Selskapet har driftskontorer i Namsos/Kolvereid. Herøy og på Dønna. Selskapet har totalt 110 ansatte, hvorav 46 er fra Hald-regionen. Selskapet er eid av Namsos Trafikkselskap med ca. 68 % av aksjene. De resterende eies av Arnt Erling Paulsen og Jonny Hanssen gjennom sine investeringsselskaper.