Investerer 260 millioner på et år

2_jonny_og_arnt_erling
Om et par måneders tid sjøsettes deres nye brønnbåt og da kommer skroget til enda en båt til verkstedet for bygging. Det skjer mye rundt selskapet Novatrans AS og gründerne Arnt Erling Paulsen og Jonny Hansen som i fjor fusjonerte seg inn i Norsk Fisketransport AS.

Jonny Hansen og Arnt Erling Paulsen har gått gradene siden de startet på midten av 1980-tallet til stadig større og mer moderne brønnbåter.
Herøy-historie Men det som skjer det kommende halvåret representerer historie i Herøy med en samlet investering på innpå 260 millioner kroner:
- 26. mars skal deres nye og moderne brønnbåt ”Novatrans” leveres i Herøy. - I september ankommer søsterskipet ”Vikna”.

- 13 februar skal "Novatrans" sjøsettes på Vestnes hvor båten i disse dager gjøres ferdig på Aas Mekaniske.
Testing Fram til båten leveres i Herøy 26. mars blir det testing av systemer, belastningsprøver og prøvekjøring ved kai, forteller Arnt Erling Paulsen og Jonny Hansen til Herøyfjerdingen.

Båten vil da være den mest moderne brønnbåten som er bygget, ikke minst med det siste innen bekjemping av lakselus.
- "Novatrans" vil kunne avluse fisken om bord og ta vare på lusa som altså ikke blir kjørt på sjøen igjen, forteller Jonny Hansen.

Fusjonerte Novatrans AS fusjonerte som tidligere omtalt med Norsk Fisketransport AS med blant andre Børge Lorentzen fra Dønna.

- Novatrans var bestilt før denne fusjonen og var en utvidelse som ville kommet uansett, forteller de to brønnbåtgründerne videre.

"Novatrans" er 62 meter lang og 12 meter bred og vil ha en lastekapasitet på 1200 kubikkmeter, fordelt på to lasterom med skyveskott.
Enda en båt på vei Båten vil kunne ta 150 – 170 tonn fisk og skal gå i shart med levende fisk for Nova Sea i Lovund.

Båten skal ha et mannskap på 10 personer pluss to lærlinger. En god del av disse er fra Helgeland.
Skroget  til "Novatrans" er bygget i Riga i Latvia og kom til Aas Mekaniske i september.

Viknatrans Og før Novatrans forlater båtbyggeriet ankommer skroget til søsterskipet ”Vikna” fra Riga.

Sistnevnte skal leveres i Herøy i september.
Norsk Fisketransport AS Eierskapet i Norsk Fisketransport Holding AS ser slik ut: SS-Invest AS  36,10%   (Børge Lorentzsen og Harry Bøe)

Namsos Trafikkselskap ASA    25,25%

Elijon Invest    13,90%   (Jonny Hanssen)

LØV Invest AS   13,90%   (Arnt Erling Paulsen)

Jaras Eiendom AS  10,83%   (Jarle Rasmussen)
2_jonny_og_arnt_erling
Jonny Hansen (t.v.) og Arnt Erling Paulsen i Nova Trans AS står for en historisk investering med 260 millioner kroner det kommende halvåret. På veggen henger bilder av tidligere båter i selskapet.
2_novtrans_fra_siden_best
"Novatrans" fotografert på båtbyggeriet til Aas Mekaniske nylig.
2_novatrans_dekket
Fra dekket på "Novatrans".
2_novatrans_styrhuset
Novatrans fotografert motsatt vei, mot styrhuset.
2_novatrans_betjening
Her er utrustningen til styrhuset i ferd med å ta form.
2_novtrans_dusj
En titt inn i en av lugarene med dusj.
2_jonny_og_arnt_erling_viknatrans
Og her er søsterskipet "Viknatrans" under bygging i Riga.

Annonser