Innskriving av nye førsteklassinger

FlyfotoHerøy skole_ny

Torsdag 4. juni 2020 blir det innskriving for alle elever som skal begynne i 1. klasse til høsten.

På grunn av gjeldende smitteverntiltak blir innskrivningen i år litt annerledes.
Vi deler barna i to grupper, og mer informasjon om innskrivingen kommer i brev som deles ut i barnehagen.

Rektor

Foto: Raymond Angel

Annonser