Det blir fin underholdning med elever fra Kulturskolen i Herøy, Line Olsen Roan, Ola Loe, Bjørn Pedersen og Cecilie Skagen. Herøyfjerdingen var til stede på lydprøvene og lot seg imponere av flotte prestasjoner. Dette er derfor absolutt noe alle bør få med seg.

Det blir gratis inngang med servering.

Arrangørene oppfordrer alle til å ta med kontanter.

Om TV-aksjonen 2018
Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Les mer om Kirkens Bymisjons arbeid her.