Stig Neraas minner også om at kommunen har et næringsfond som det er mulig å søke støtte fra til ulike tiltak.

Nytt av året er at det også finnes et eget gründerfond for ungdom.

Fakta:
Innovasjon Norge er et statlig norsk særlovselskap stiftet 19. desember 2003 med formål å bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjon i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.

I 2010 arbeidet Innovasjon Norge med 9.000 kundeprosjekter og tildelte næringslivet ca. 5,3 mrd kroner i form av forskjellige tilskudds-, låne-, og garantiordninger, samt rådgivnings-, nettverks- og profileringstjenester, ned fra ca. 10 mrd kroner i 2009.

Fra januar 2010 ble fylkeskommunene deleiere av Innovasjon Norge. Administrerende direktør for selskapet er Gunn Ovesen og styreleder er Reidar Sandal.

Kilde: Wikipedia

Les mer om Innovasjon Norge på dere hjemmeside
Trykk her