Innleder på stor kystkulturkonferanse

side_8_jon_ove_ved_baat
Onsdag er Jon Ove Ottesen fra visningssenteret for fiskeri og havbruk på Seløy innleder på den store Kystkulturkonferansen i Florø. Her skal han snakke om oppdrettsnæringas historie og verdien av slike visningssentre som han jobber i.
Det er dermed litt av en anerkjennelse for visningssenteret som knapt har åpnet dørene.
 
Anerkjennelse
- Det er klart at vi er stolte. Det er en anerkjennelse bare å bli spurt om å holde en innledning i et så tungt forum, sier Jon Ove Ottesen til Herøyfjerdingen.
 
Konferansen i Florø åpnet i dag og varer fram til onsdag ettermiddag.
 
Konferansen arrangeres av Riksantikvaren, ABM-Utvikling, Fiskeridirektoratet og Kystdirektoratet og er et årlig møtested for kystkulturinteresserte fra ulike sektorer og med ulik fagbakgrunn. 
 
Vern og dokumentasjon
Hovedoverskriften for årets konferanse er "Vern og dokumentasjon av kystens kulturminner". Altså et tema som er midt i området for kunnskaps- og formidlingssenteret for fiskeri og havbruk på Seløy.
 
Tilstede på konferanwsen er også representanter for en rekke aktører innen ulike næringer på kysten. Blant annet reiseliv.
 
God markedsføring
- Selvsagt vil jeg benytte anledningen til å markedsføre "Augustbrygga" på Seløy hvor vi holder til. Men jeg vil også promotere regionen vi holder til i og si noe om hvor store vi er på havbruk og fiskeri, sier Ottesen.
 
Men mest av alt er han invitert til Florø for å snakke om oppdrettsnæringas historie og verdien av slike visningssenter som han jobber i.
 
Skape verdier av kulturminner
- Samtidig vil jeg komme inn på hva man kan gjøre ut av et slikt senter som vi har etablert på Seløy som kan være salgbart.
 
Dette handler om å ivareta kulturminner og skape verdier av dette, mener Jon Ove Ottesen.
 
Han mener betydningen av slike visningssentra er veldig store, langt ut over både Herøy og Seløy.
 
- Det er viktig å vise omverdenen hvor norsk mat kommer fra. Det vil være et godt salgsargument.
 
Norsk havbruk står sterkt ute i verden, men sliter med omdømmet nasjonalt, avslutter Jon Ove Ottesen.
side_8_jon_ove_ved_baat
Jon Ove Ottesen fra visningssenteret på Seløy skal onsdag innlede på den årlige kystkulturkonferansen i Florø.

Annonser