I sin innledning vil Stig Neraas ta for seg den snuoperasjonen som Herøy kommune har vært gjennom de siste årene. Fra å være en kommune med synkende folketall er Herøy nå en av de kommunene som vokser mest i hele Norge ut fra folketallet.

Flere priser
I 2012 har kommunen fått flere utmerkelser for sitt arbeid med blant annet Nordland fylkets fornyingspris og pris som europas 3. mest nyskapende kystkommune i regi av Europarådet. NHO kåret også Herøy kommune til norges 12. beste, og Nord-Norges beste næringskommune like før jul.

Økt boligbygging
Herøy kommune har satset kraftig på økt boligbygging de siste årene både gjennom eiendomsselskapet HerBo, men også gjennom deltakelse i Husbankens prøveordning med tilskuddsordning til boligbygging. Herøy er en av 12 kommuner i Norge som er med på denne ordningen, og dette har ført til at det er mange boligprosjekter som er på gang i kommunen.

Fakta om Stig
Stig Neraas jobbet tidligere som lærer ved Mosjøen videregående skole og var engasjert i entreprenørskap i skolen. I 2006 fikk han ildsjelprisen av Ungt Entreprenørskap Nordland.

Han bodde etter dette fire år i Serbia, og tok selv initiativ til, planla og gjennomførte et prosjekt der som hadde som målsetting å skape optimisme og 1000 arbeidsplasser innen landbruket. Han kom direkte fra Serbia til Herøy hvor han siden mars 2010 har jobbet som prosjektleder for Økt bosetting. Å se mulighetene, bygge omdømme og å skape optimisme har vært viktig i dette arbeidet.

Fakta om Nordlandskonferansen:

Nordlandskonferansen har utviklet seg til å bli den største og ledende arenaen for det offentlige Nordland siden dens spede start på begynnelsen av 90-tallet. Konferansen samler årlig om lag 250-300 deltakere

Viktig møteplass
I dag framstår den som et møtested som tiltrekker størstedelen av det politiske Nordland samt aktørene som jobber med tilrettelegging for næring og regional utvikling i fylket.

Tematisk setter Nordlandskonferansen fokus på forskjellige sider av Nordland som et ressursfylke.

Nettverksbygging
Nordlandskonferansen er en viktig møteplass for alle som jobber med innovasjon og utvikling i Nordland. Nettverksbygging er en viktig del av konferansen, som brukes til å knytte kontakter og få kunnskap om hvordan det arbeides i andre kommuner og regioner.

Målgrupper
Målgruppen er i første rekke kommunalt og regionalt tiltaksapparat, politisk og administrativ ledelse, og alle aktører som bidrar i tilrettelegging for næring- og regional utvikling.

Her kan du lese mer om årets Nordlandskonferanse
Trykk her