Saksliste:

  • 0006/13 - Regnskapsavslutningen 2012.
  • 0007/13 - Revidert nasjonalbudsjett - Konsekvenser for Herøys økonomiplan.
  • 0008/13 - Tertialrapport pr. 30.04.2013.
  • 0009/13 - Kystplan - Helgeland

 

Trykk her for å lese mer.