Saksliste:

 • 0080/13 – Detaljeringsplan for deler av Fagervika (50476).
 • 0081/13 – TV - Aksjonen 2013 - Opprettelse av komite.
 • 0082/13 – Fellingstillatelse elg og rådyr 2013.
 • 0083/13 – Søknad om endring i skjenkebevilling.
 • 0084/13 – Kommunal - arealdel
 • 0085/13 – Reguleringsplan Salto - motorsportbane
 • 0086/13 – Utstyrsbank i Herøy kommune.
 • 0087/13 – Evaluering - Barnevernstjenesten.
 • 0088/13 – Ny organisering av revisjon - Rapport fra arbeidsgruppen Nordland revisjon.
 • 0089/13 – Søknad om bruksendring og konsesjon - fritidsbolig 5/550.
 • 0090/13 – Profilering og tilretteleggelse for næringsutvikling.
 • 0091/13 – Søknad om konsesjon - 8/1/40.

Trykk her for å lese mer.