Andre aktuelle saker som skal tas opp i møtet er søknad om spillemidler for bygging av nytt lager og inngangsparti i tilknytning til Herøyhallen og inngåelse av vennskapsavtale med byen Murter-Kornati fra Kroatia.

Det skal også behandles prosjekt for styrking av læringsmiljøet på Herøy skole.

Du kan lese om alle sakene som skal behandles ved å gå inn på Herøy kommunes hjemmeside.

Trykk her