Alle besøkende må fortsatt vaske hender eller benytte seg av håndsprit ved besøk. Saksbehandlere tilrettelegger kontorene sine for dem som må møte fysisk.

Det er opprettet en besøksprotokoll der alle besøkende skal registreres slik at det effektivt kan drives smittesporing dersom det blir oppdaget smitte. De som har tegn til luftveisproblemer, har nedsatt almenntilstand, sitter i karantene, eller har oppholdt deg på reise i områder med påvist smitte, kan naturligvis ikke komme på besøk.

Kommunen ønsker fortsatt primært at folk avtaler møter via telefon, e-post eller videokonferanse. Ved oppmøte uten avtale er det høyst usikkert om man kan få et møte med en saksbehandler. 

Har du spørsmål kan du rette disse til servicetorget på: 75 06 80 00.