Kurset holdes på Lyngengården Hotell, (Vollenveien 15) - starter kl 12.30 og varer ca 3 1/2 time.

Følgende temaer tas opp på kurset:

  • regnskap
  • forskuddsskatt
  • selvangivelse og næringsoppgave
  • fradragsrett
  • merverdiavgift og omsetningsoppgave
  • elektronisk innlevering

Kurset er gratis

Påmelding:  www.skatteetaten.no/kurs