Ingen utleie av kommunale bygg i sommer

Herøyhallen 2017

Grunnet situasjonen med Covid – 19 har rådmannen besluttet at kommunale bygg ikke skal leies ut i sommer og inntil videre. 

Herøy kommune leier vanligvis ut kommunale lokaler til lag, foreninger og privatpersoner. Barnehage og SFO benyttes til private bursdagsfeiringer. Herøyhallen, aulaen og storstua på sykehjemmet brukes til ulike tilstelninger.

Grunnet situasjonen med Covid – 19 har rådmannen besluttet at kommunale bygg ikke skal leies ut i sommer og inntil videre. Så lenge kommunen har skjerpede krav til smittevern er det behov for ekstra god kontroll på rutiner og renhold i bygg hvor vi har kommunal drift. Dette av hensyn til brukere og ansatte. Beslutningen støttes av kommunens smittevernlege.

Det er også et spørsmål om personalressurser til oppfølging av utleie. Ved utleie av lokaler er det krav om at det det skal være en ansvarlig arrangør som politi og helsemyndigheter kan forholde seg til og som vil være i stand til å ivareta oppgaven. Skjerpet renhold kreves både før, under og etter bruk av lokaler.  Dette krever en del ekstra arbeid knyttet til administrasjon, veiledning av leietakere og renhold. Over tid har det vært press på personalressursene i kommunen og vi går nå inn i en periode med ferieavvikling. Det er viktig at renholdere og andre nå får avvikle sin ferie.

Liv-Åse B. Lorentzen
Kommunalsjef oppvekst og kultur

Annonser