Olaf Pettersen entreprenør skal torsdag 19. og fredag 20. april 2018 utføre gravearbeid i passasjen mellom helsehuset og av sikkerhetsmessige grunner vil dette området derfor bli stengt for all passasje, også for gående. Alle som benytter parkeringsplassen på nordsiden av helsehuset må derfor gå tilbake og benytte Karolineveien for å komme seg til omsorgssenteret. Parkeringsplassen på sørsiden av helsehuset vil fortsatt kunne brukes omtrent som tidligere.

Fra ettermiddagen fredag 20. april vil det i følge entreprenøren åpnes opp for passasje for gående igjen slik at parkeringsplassen på nordsiden kan benyttes til folk som skal på omsorgssenteret eller treningssenteret i samme bygg.

De ansatte på helsehuset vil fremdeles kunne benytte parkeringsplassen fra Nesveien og parkere i parkeringskjelleren eller parkeringsplassen ute og komme seg inn i helsehuset på vanlig måte gjennom personalinngangen.

Kommunen beklager de ulemper dette medfører for befolkningen og de ansatte.