Ingen elger er tatt ut

elger_fire_stk
Ingen av de tre elgene i Herøy som er vedtatt skutt er så langt blitt avlivet. Årsaken er at elgene etter vedtaket i Plan- og og Teknisk Hovedutvalg 5. februar har oppført seg mindre aggressivt.
Leder i viltnemnda i Herøy, Kornelius Dahl, sier til Herøyfjerdingen at det spesielt har vært en kvige han har fått henvendelser om.

- Elgene har vært fredelige siden vedtaket ble fattet og vi ser det hele litt an. Men dersom dette endrer seg og elgene oppfører seg aggressive igjen, vil vi ha melding om det.

Da må folk enten ringe meg på 95 14 62 97 eller til politiet. DA vil vi aksjonere raskt, sier Kornelius Dahl.

Vedtatt at tre dyr skal felles Plan- og Teknisk Hovedutvalg gjorde 5. februar vedtak om at det skal inngås avtale med Herøy grunneierlag om felling av tre dyr og overtakelse av slaktene.

I vedtaket heter det at grunneierlaget betaler 20 kroner per kilo kjøtt til det kommunale viltfondet og at jaktlaget må være rimelig sikre på at det er de aggressive dyrene som tas ut.

Og at jaktlaget også må sikre seg om at kuer med kalver ikke blir tatt ut.

- Vi tåler litt mer fra elgkuer med kalv før de blir skutt, sier Dahl.

Spiser 250 kilo kvist per dag Gunnar Hårstad ved Skogbrukets kursinstitutt på Biri opplyser til Herøy kommune at en voksen elg spiser 12 - 15 kilo kvist/skudd per dag.

Det er registrert 17 elger på Herøy som da til sammen har et dagsbehov på 204 - 255 kilo kvist/skudd. Eller intil 7600 kilo i måneden.

Sju-åtte kalver til våren I sakspapirene til møtet i Plan- og Teknisk Hovedutvalg går det også fram at det er fem produktive hunndyr i Herøy og det vil gi en tilvekst på sju-åtte kalver til våren. 

Tidligere herredskogmester i Alstahaug, Håkon Øyen, opplyser til saksbehandler Karsten Vang at elgstammen i Herøy er for stor i forhold til beiteareal, og at dyr som trekker mot bebyggelse bør tas ut (skytes).

Dette vil, i følge Øyen, medføre at de dyra som blir igjen vil sky bebyggelsen. Dette er en oppfatning som deles av Gunnar Håstad.

Saksbehandler Karsten Vang konkluderer da med at det derfor ikke er noen faglig grunn til ikke å ta ut dyr som blir oppfattet som truende og farlig. Men dette må skje i samråd med politiet.

Tidligere i vinter har det kommet meldinger om at folk har truffet på elg på veien som har oppført seg meget truende.

Også fra Herøy sentralskole har det kommet medlinger om at elg har oppholdt seg tett inntil skolegården mens ungene lekte. Rektor Lars Olav Mogård Larsen har uttrykt bekymring på grunn av elgens nærhet til skolen.
elger_fire_stk
Tirsdag morgen vandret disse fire tett inntil husene på Sør-Herøy.
elg
Elgene beiter på naturlig kvist og dyrene trekker nå i større grad inn mot boligfeltene for å finne mat i hagene.
elghann1
Blant dyrene som tirsdag morgen gikk mellom husene på Sør-Herøy var denne fine hannen.

Annonser