Det private selskapet JBS Eiendom NOR, tidligere Jansen Eiendom, har fått avtale med UDI om mottak av enslige mindreårige flyktninger i Herøy. Mottaket har en kapasitet på 56 beboere, men skal ha 40 beboere i starten. Beboerne blir mellom 15 – 18 år og har planlagt oppstart allerede medio februar 2016. Firmaet driver fra før mottaket Vensmoen EM i Saltdal kommune og Brygga EM i Fauske kommune.

Planlagt renovering
Det har vært knyttet en del bekymringer til at de som bor der nå må flytte ut til fordel for asylmottak, noe som har skapt en del debatt på sosiale medier. Daglig leder Tor-Gunnar Gusjås i JBS Eiendom Nor sier til Herøyfjerdingen at dette er noe leietakerne har visst om en god stund.

– Det er selvsagt beklagelig at folk må flytte ut, men boligene skulle renoveres til våren, så de som bor der nå hadde uansett vært nødt til å flytte ut. Prosessen er bare fremskyndet, og det burde derfor ikke være noe dramatikk i forhold til dette. Det er kun 4-5 beboere som bor der i dag og det sier seg selv at noe måtte gjøres for å få bedre inntjening på dette boligkomplekset, sier Gusjås.

Informasjonsmøte
Opprettelsen av mottaket har ikke uventet skapt en del bekymringer blant herøyfjerdingene og derfor ønsker nå firmaet å møte folket for å informere om sine planer. Det blir derfor et informasjonsmøte i Herøy skole aula torsdag 14. januar klokken 18. Her inviteres alle til å møte opp for å få informasjon om de planene som foreligger. Det vil også bli satt av tid til å besvare spørsmål fra publikum.

Mange arbeidsplasser
Herøyfjerdingen har tatt en prat med Wenche Skarheim i JBS Eiendom NOR. Hun fungerer som mottaksleder på mottaket på Vensmoen. Hun forteller at informasjon er veldig viktig, både til befolkningen og de som skal bo i mottaket.

- I starten hadde vi en god del skepsis fra naboer til mottaket i Vensmoen, men det har gått greit. Ungdommene, som i all hovedsak kommer fra Afghanistan, er høflige og utadvendte og fungerer godt, sier Skarheim.

Mottaket generer mange nye arbeidsplasser og det stilles krav til døgnkontinuerlig bemanning i turnus. Det er lyst ut 15 stillinger med søknadsfrist 15. januar og i følge Skarheim har det kommet inn mange søknader allerede.

- Det er viktig at vi får til et godt samarbeid med lokalsamfunnet slik at de som kommer hit blir integrert på en best mulig måte. Dette er ungdommer og mange av dem kan være en ressurs både i idrett og i andre sammenhenger, sier Skarheim.

Penger til kommunen
I tillegg til at dette blir en betydelig arbeidsplass med mange ansatte blir også kommunen tilført ressurser ved opprettelsen av det private mottaket.

- Vi har, avhengig av hvilke tilbud vi kommer til å gi, regnet ut at vi får rundt 4-5 millioner i året til styrking av helse- og skoletilbudet, noe som innebærer 4-5 stillinger og det er jo positivt, sier kommunalleder II, Geir Berglund.

Det betyr at opprettelsen av mottaket samlet kan utgjøre rundt 20 nye arbeidsplasser i kommunen.