Informasjonsfilm om koronaviruset som er tekstet på flere språk

Informasjonsfilm til innvandrere_Audun

Herøy kommune har fått laget en egen informasjonsfilm der kommuneoverlege Audun Dyrhaug Hov svarer på aktuelle spørsmål om Covid -19. Filmen er tekstet på flere språk.

Den frivillige organisasjonen Møtestedet, Herøy frivilligsentral og voksenopplæringen har hatt en dialog der de ønsket å samarbeide om et prosjekt som sørget for bedre informasjon til tre innvandrergrupper i Herøy.

- Møtestedet søkte om midler fra IMDI (Integrerings- og mangfolddirektoratet) og fikk innvilget støtte på kroner 50 000,- og det setter vi stor pris på, sier programveileder Aiste Knutsen i voksenopplæringen

- Siden kommunale koronarestriksjoner etter sommeren ble strengere igjen, var det veldig vanskelig å fullføre prosjektet som vi først tenkte. Så derfor samlet vi de viktigste spørsmålene angående koronapandemien fra flere innvandrergrupper. Dette var spørsmål som innvandrerne syntes var vanskelig å finne svar på, siden det finnes mye informasjon nasjonalt, men lite lokalt.

- Vi hadde også en god del diskusjon om hvilke kilder som er troverdige. Dessuten var det flere språk (swahili, arabisk og somali) som det var vanskelig å finne informasjon på.  Derfor har vi laget en video der kommuneoverlege Audun Dyrhaug Hov svarer på de mest viktigste spørsmålene angående koronapandemien lokalt. I videoen man kan velge undertekst på swahili, engelsk, arabisk eller somali. Språket kan man velge under video CC knappen, sier Knutsen.

Lydfil til butikker og ferger
- I tillegg ser vi tendens til at mange begynner å bli slappere med å desinfisere hendene og holde avstand på offentlige plasser (butikker, ferge). Derfor har vi også laget en lydfil på norsk og engelsk med påminnelse om avstand og håndhygiene som vi ønsker at lokale butikker på Herøy og fergene skal bruke, avslutter Knutsen.

Trykk på linkene nedenfor for å høre lydfilene på henholdsvis norsk og engelsk.
Informasjon på norsk
Informasjon på engelsk

Annonser