Informasjon på venterommet

legekontorskjerm
Legekontoret i Herøy har nylig fått installert en 42 tommer stor TV-skjerm på venterommet hvor folk kan korte tiden med å få nødvendig informasjon på en spennende måte. Helsesekretær Vigdis Jensen sier at hensikten er å gjøre ventingen mer spennende.
Det er leverandøren HvilePuls som leverer denne servisen. HvilePULS er et nyutviklet digitalt, bredbånd og flatskjermsbasert informasjons- og underholdingssystem.

Denne kanalen er lydløs og oppdateres fortløpende.

På Hvilepuls sin egen nettsiden forteller de at de leverer helseinformasjon og helsenyheter, ikke helsepolitikk.

Ved siden av dette leverer NRK underholding i form av ”dagen i dag” og naturfilmer vinklet mot årstid og landsdel. Det jobbes også med et egen tilbud for barn levert fra NRK.

På nettsiden til HvilePuls heter det videre: "I tillegg til dette vil Tidsskrift for Den norske legeforening levere medisinske nyheter i tilknytning til hvert nummer av tidsskriftet.
Offentlige etater, helseforetak og ideelle organisasjoner vil få anledning til å bruke kanalen til relevant informasjon retter mot brukere av helsetjenestene."


Det blir dermed mye mer spennende å vente på tur heretter.
legekontorskjerm
Helsesekretær Vigdis Jensen forteller at hensikten med den store TV-skjermen er å gjøre ventetiden mer spennende.

Annonser