Informasjon om svineinfluensaen

Begrense_smitte_nys_171839a
Smittevernlege og kommunelege 1 Inge Skauen har sendt ut informasjon om hvordan du bør forholde deg med hensyn svineinfluensaen.
Influensa A(H1N1) - Svineinfluensa   Fra mandag 3.august er det opprettet en nasjonal informasjonstelefon - ring 815 55 015. Det vil også være mulig å finne oppdatert informasjon på nettsiden www.pandemi.no eller på www.fhi.no.   Den nasjonale målsetning er nå å forsinke spredningen av smitte i befolkningen. Dette kan oppnås med enkle tiltak som hyppig håndvask samt unngå å hoste eller nyse mot andre. Dersom det er mistanke om at man er smittet bør man holde seg hjemme.

Det er viktig at mulig smittede tar kontakt med sin fastlege pr. telefon. Ikke møt direkte på legekontor pga. smittefare!

Slik beskytter du deg mot influensasmitte
- Hold hendene rene. Vask deg grundig og ofte med såpe og vann, spesielt når du har vært ut blant folk.
- Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.
- Unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene med uvaskede hender når du er ute blant folk.
Beskytt andre mot smitte.
Dersom du mistenker at du kan være smittet er det fint om du forsøker å unngå å smitte andre. Unngå helt kontakt med små barn, eldre og folk som har en allerede eksisterende sykdom eller er svekket på annen måte dersom det er mulig. Kontakt lege telefonisk for videre råd.

Symptomer
Man blir gjerne syk et par dager etter at man har blitt smittet og kan selv smitte andre fra man er smittet (før man blir syk) til ca 7 dager etter at man har blitt syk. Symptomene er høy feber, muskelsmerter, tørrhoste, sår hals, snue, evt. også hodepine, kvalme, magesmerter, diaré.

Smittevernlege Inge Skauen  
Begrense_smitte_nys_171839a

Annonser