I Herøy er det etablert en SLT-gruppe med representanter fra ulike kommunale etater og politiet. Der blir det vurdert store og små tiltak som skal fremme gode og trygge oppvekstsvilkår, og forebygge rus og kriminalitet.

Det er viktig at alle forstår at vi sammen må bidra til forebygging, og SLT Herøy sier som sosialmedisineren Per Fugelli før han gikk bort:
«Bry deg om flokken din»

Skal vi oppdra våre barn sammen og ha det bra der vi bor, må vi bry oss. Snakk med, snakk til og varsle en voksen, eller en offentlig etat, når noen trenger hjelp eller støtte.

Her er noen aktuelle telefonnummer for de som ønsker å varsle eller melde til offentlige etater:

Politi 02800
Barnevern 7504100
Legevakt 116117

Det er mulig å være anonym melder, og da kan du ta kontakt med forebyggergruppa i SLT Herøy på tlf. 905 23 794.

SLT kort oppsummert:

  • Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet.
  • Modellen skal sikre at ressursene i kommunen og politiet, blir mer samkjørt og målrettet.
  • SLT handler om å gjøre innsatsen for bedre oppvekstsvilkår, mer effektiv, ved å samordne de gode kreftene i hver kommune.
  • Modellen ble introdusert i Norge tidlig på 1990-tallet av KRÅD - Det kriminalitetsforebyggende råd, og er siden den gang tatt i bruk av ca. 200 norske kommuner.