Informasjon fra Øksningan Velforening

5 på topp_Drømmeplassen

På grunn av den pågående koronapandemien har Øksningan Velforening låst av grillhytta og toalettet på «Drømmeplassen». 

- Nå er det mange langhelger og en sommerferie som står for døren og vi ser allerede en økt bruk av anlegget. Det er ingen muligheter for å ha et tilstrekkelig renhold der, så vi har derfor valgt å låse av disse. Det vil fortsatt være mulig å bruke uteområdet og ballbingen innenfor de reglene som FHI til en hver tid fastsetter, opplyser leder Lisbeth Larsen i Øksningan Velforening.

  • Hold 2 meter avstand.
  • Ikke flere enn 5 i grupper.
  • Bruk eget utstyr i ballbingen.
  • Husk også å ta med deg ditt eget søppel hjem.

- Vi har også, som de fleste turlag i Norge, valgt å fjerne bøkene for registrering i turkassene i Øksningan. Dette av samme begrunnelse om økt aktivitet i tiden fremover. Den planlagte oppstarten av 5-på topp i Øksningan den 1. mai, må derfor også utsettes. Vi ser nå på muligheten til å kunne få til en elektronisk registrering av dette. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi har det på plass. Minner om at alle turmålene er like tilgjengelig som alltid, selv om du ikke kan registrere deg i kassene. En tur ut i vår fantastiske natur, gjør godt for både kropp og sjel.

- Til slutt vil vi opplyse om at det ikke vil være anledning til å kjøre trevirke eller kvist inn på bålplassen. Dette fordi det mest sannsynlig ikke blir felles St. Hans-feiring i år, avslutter Larsen.

Annonser