Informasjon fra apotekene

Piller

Du må heretter fremvise fullmakt for å hente ut medisiner til andre på apoteket.

Hente resept på vegne av andre?
For at apoteket skal kunne levere ut reseptbelagte varer eller opplysninger om e-resept til andre enn resepten gjelder, må fullmakt fremvises.

Sammen med fullmaktsskjema må personen som er gitt fullmakt ha med egen legitimasjon, samt legitimasjon eller kopi av legitimasjon fra personen resepten gjelder.

Utfylt fullmaktsskjema oppbevares i apoteket for dokumentasjon.

Til utskrift av fullmaktsskjema.

Fullmaktsskjemaet kan også fås ved henvendelse på legekontoret.

Annonser