Influensavaksinering i Brasøy og Husvær

Influensavaksine

Onsdag 4. november blir det influensavaksinering i Husvær og Brasøy.

Influensavaksinasjon i Brasøy og Husvær onsdag 4. november 2020
- Husvær handel: mellom kl. 10.00-12.00
- Brasøy Handelssamvirke: mellom kl. 12.30-14.30

De som ønsker å vaksinere seg denne dagen kan møte opp og trenger ikke bestille time i forkant.

Er du i målgruppen for influensavaksine?

Vaksinen gis kun til personer i risiko:

- Gravide etter 12. svangerskapsuke
- Gravide i 1. trimester med tilleggsrisiko 
- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
- Alle fra fylte 65

Barn og voksne med:
- diabetes type 1 og 2
- kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
- kronisk nevrologisk sykdom eller skade
- nedsatt immunforsvar
- svært alvorlig fedme (KMI over 40)
- annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

I tillegg også:
- Helsepersonell med pasientkontakt.
- Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Annonser