Vaksinen tilbys følgende risikogrupper:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke

Barn og voksne med:

 • Diabetes mellitus type 1 og 2
 • Kronisk luftveissykdom
 • Kronisk hjerte- og karsykdom
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt infeksjonsforsvar
 • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege

Pris:  kr. 60,-.

Det vil også være mulighet for påfyll av Pneumovax, den koster kr. 200,-.

Influensavaksinering gir ikke rett til rekvisisjon for drosje.