Kommunalleder for tekniske tjenester på plass

Steinar Stien

Steinar Stien (47) har siden 15. mai vært ansatt som kommunalleder 3 i Herøy kommune. Han skal i hovedsak styre med kommunens tekniske tjenester.

Etter at tidligere kommunalleder Roy Nilssen på tragisk vis omkom i en motorsykkelulykke høsten 2016 har kommunen vært uten fast ansatt i denne stillingen. Tidligere rådmann Roy Skogsholm har vært innleid i perioder og tatt unna en del av disse sakene, men nå skal Stien etter hvert ta seg av disse oppgavene.

Steinar Stien har de siste to årene jobbet i selskapet Cowi. Selskapet er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. I hele COWI-gruppen er det rundt 6500 ansatte med avdelinger i hele 124 land. Man kan derfor tenke seg at overgangen blir stor til en liten organisasjon som Herøy kommune.

Kommunal erfaring fra Vefsn
- Før jeg begynte i Cowi jobbet jeg 10 år i Vefsn kommune som leder for teknisk drift av vann og avløp. Jeg liker offentlig forvaltning og ønsket meg derfor tilbake til kommunal sektor igjen. Det var nok litt tilfeldig at jeg havnet i Herøy, men jeg liker plassen godt og synes det er veldig fint her.

Stien er født og oppvokst i Vefsn og har ingen familietilknytning til Herøy, men det ser han ikke som noen ulempe.

- I den jobben jeg skal ha kan det mange ganger være en fordel å ha litt avstand til brukerne. Jeg har fått et bra førsteinntrykk av kommunen, men ser at vi har nok av utfordringer å ta fatt i, sier Stien.

Herøyfjerdingen ønsker Steinar Stien lykke til en krevende jobb som kommunalleder for tekniske tjenester i kommunen.

Steinar Stien
Steinar Stien er nå ansatt som kommunalleder med hovedansvar for tekniske tjenester i Herøy kommune.

Annonser