Vårfest i Herøy barnehage

Store jenter

Fredag 19. mai var det fest i Herøy barnehage. Da ble det markert at barnehagen er godkjent som helsefremmende.

Herøy barnehage – en helsefremmende barnehage.
Det har blitt jobbet lenge for å oppnå denne godkjenningen, og kriteriene er blitt utarbeidet av Nordland fylkeskommune, og er et felles grunnlag som alle barnehager kan forholde seg til.

Å utvikle helsefremmende tilbud i barnehagen har lenge vært en prioritert strategi i folkehelsearbeidet. For å understøtte arbeidet, er det tatt initiativ til å definere innhold i helsefremmende barnehager.

Intensjonen med kriteriene er å kunne systematisere og strukturere det helsefremmende arbeid i barnehagen på en god måte. Kriteriene vil gjøre arbeidet mer forpliktende og resultatorientert.

  1. Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagen.
  2. Barnehagen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og psykososialt miljø.
  3. Alle barna er fysisk aktive minst 90 minutter hver dag.
  4. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen følges.
  5. Barnehagen er tobakksfri.
  6. Barnehagen har fokus på god hygiene.
  7. Barnehagen bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende.
  8. Barnehagen har et godt samarbeid med foresatte og tverrfaglige tjenester etter behov.
  9. Barns medvirkning vektlegges.
  10. Barnehagen arbeider systematisk med ulykkesforebyggende arbeid.

I løpet av formiddagen var det nesten 100 venner innom, både besteforeldre, oldemødre, foreldre, småsøsken og samarbeidspartnere.

Det ble servert mat og frukt – vi danset og hadde natursti.

En vellykket avslutning på uken, og tusen takk til alle som kom!

Tekst og foto: Line Olsen Roan

 

Skilt
Bespisning
Kaia og Joakim

  1 / 24 
 
Vårfest i Herøy barnehage 
Vårfest i Herøy barnehage
Håkon Elias og pappa Andreas ble de heldige vinnere av naturstien.
 


Annonser