Lunsjmøte i næringsforeninga

Anne Karlsen_første kvinnelige leder i næringsforeninga

Herøy Næringsforening minner om lunsjmøte på Brygga onsdag 10. mai kl. 11.00.

Saksliste:

1. Orientering v/Anne Karlsen i Herøy Næringsforening.
2. DNB v/ Mona Vistnes
Presentasjon av det nyeste innen:

  • Vipps
  • Vipps Go
  • Snap
  • Elektronisk signering av lånepapirer
  • Angel Change, nytt konsept for grundere.

3. Herøy Kommune v/ Arnt Frode Jensen

  • Forprosjekt fastlandsforbindelse
  • Samferdsel

Lunsjmøtet sponses denne gangen av DNB.

På grunn av servering av varm mat, bes det om at det snarest mulig sies fra til leder Anne Karlsen om man kommer på møtet eller ikke.
E-post: anne@hlo.as

Anne Karlsen_første kvinnelige leder i næringsforeninga
Anne Karlsen er leder i Herøy Næringsforening.

Annonser