Ingen passasje mellom helsehuset og omsorgssenteret

Stenging ved helsehuset

På grunn av gravearbeid i forbindelse med bygging av nye omsorgsboliger er passasjen mellom helsehuset og omsorgssenteret stengt. Det er ikke tillatt å ta snarveier over  private eiendommer.

Det er to alternative veivalg for gående for å forflytte seg fra helsehuset til omsorgssenteret:

Når du beveger deg fra helsehuset tar du til høyre inn på arm av Nesveien før du møter hovedveien. Følg veien til du kommer til Karolineveien. Boligeier i enden av veien har godkjent at denne kan benyttes.

Nord for Mixkiosken går det gangvei opp mot arm av Karolineveien, sving til høyre på enden av denne veien.

For personer som ikke er kjent i området håper vi kartet kan være til hjelp.

Parkering
Besøkende til Herøy omsorgssenter kan kjøre Åsveien og deretter svinge til høyre inn på Karolineveien og parkere på ledige oppmerkede plasser utenfor omsorgssentret. Det samme gjelder bevegelseshemmede som skal til treningssenteret. Alle andre må benytte den nye parkeringsplassen eller andre parkeringsplasser i nærheten. Det er også viktig at de som benytter seg av treningssenteret på kveldstid respekterer disse bestemmelsene.

Det presiseres at det heller ikke er anledning å parkere langs boligene i Karolineveien for andre enn beboere og besøkende.

Ny parkeringsplass
Det er opparbeidet en ny stor parkeringsplass på nordsiden av eksisterende helsehus, som primært skal benyttes av de som skal til tannlege, lege eller helsesøster. Innkjøring til denne parkeringsplassen foregår via Nesveien. Det er viktig å merke seg at denne veien nå er stengt både for kjørende og gående som skal til omsorgssentret. Transport av pasienter og av- og påstigning av bevegelseshemmede til helsehuset skal fortsatt skje ved inngangen, men parkering må skje på den nye parkeringsplassen mot nord. Det er også anledning til å parkere på den store parkeringsplassen på torget ved Helgeland Sparebank.

Stenging ved helsehuset
Området mellom helsehuset og omsorgssenteret er nå stengt. Det presiseres at det heller ikke er anledning til å passere gjennom private eiendommer i området.
Veibeskrivelse
Her er et kart som viser hvor det er mulig å komme seg til omsorgsenteret for gående. (Trykk på kartet for å få det større)

Annonser