Årsmøte i næringsforeninga

Anne Karlsen_første kvinnelige leder i næringsforeninga

Herøy næringsforening minner om årsmøtet onsdag 29. mars klokken 11.00 på Augustbryggo.

Leder i Herøy næringsforening, Anne Karlsen,  minner sine medlemmer om årsmøtet førstkommende onsdag på Augustbryggo.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen.
 4. Valg av referent.
 5. Styrets årsberetning 2016
 6. Årsregnskap 2016 m/ revisors beretning  
 7. Handlingsplan 2016
 8. Serviceavgift 2016
 9. Budsjett 2016
 10. Innkomne saker
 11. Valg

Etter årsmøte blir det servert lunsj. Av den grunn er det viktig at det gis tilbakemelding på hvem som kommer på møtet.

Interesseorganisasjon
Herøy næringsforening har som formål å være en interesseorganisasjon for næringslivet i Herøy kommune.

Dette innebærer blant annet å være kontaktledd mellom næringslivet og kommunen, samt andre offentlige organer og foreninger, og bistå i nettverksbygging for sine medlemmer.

Anne Karlsen_første kvinnelige leder i næringsforeninga
Leder Anne Karlsen i Herøy næringsforening minner sine medlemsbedrifter om årsmøtet 29. mars.

Annonser