Barnehagedagen ble markert i Herøy barnehage

Markering av barnehagedagen_mange

Tirsdag 14. mars markerte Herøy barnehage Barnehagedagen. Enhetsleder Line Olsen Roan har sendt oss en liten rapport fra markeringen.

Tirsdag 14. mars ble Barnehagedagen markert i mange av landets barnehager. Barnehagedagen markeres i mars hvert år. Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som sammen står bak markeringen. Formålet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Barnehagedagen kan bidra til å spre kunnskap om barnas barnehagehverdag og barnehagens innhold.

Årets tema er barnehagens arbeid med lek og lekens betydning for barns vennskap.
Leken og det å ha noen å leke med, er det som barn selv sier er viktigst for å trives. Slagordet denne gangen er derfor: "Vi vil leke". Vi ønsker å skape større forståelse for barnehagens arbeid med å sikre den gode leken – for alle barnehagebarn. Barns muligheter til å leke er avgjørende i barns utvikling, og vi må vise hvorfor og hvordan.

I Herøy barnehage har vi mye fokus på sosial kompetanse, vennskap og lek. I forkant av barnehagedagen kom det mange gode forslag på leketips:

«Det er best å leke når….»

  • …vi er venner
  • …for å bli venner (Mathea 6)
  • …for å ha det artig (Solan 4)
  • …for at barn fra andre land skal lære seg språket (Marius 6)
  • …for å lære og trene/bli sterk (Håkon 3)
  • …for å lære å vente på tur (Mathea 6)
  • …vi kan klatre i trær.
  • …når vi kan leke med leire.

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Fra oktober 2016 ble forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sendt ut på høring. Hvordan leken omtales blir viktig å diskutere ute i barnehagene og barnehagene må bidra med innspill for å få en best mulig omtale av leken i den nye rammeplanen. Det foregår masse godt arbeid med lek og vennskap i barnehagene i Norge. Debatten om barnehagens innhold viser at det er behov for at vi synliggjør lekens betydning, ikke bare som et middel for læring og utvikling, men også som barns naturlige uttrykksform.

Onsdag den 8.mars reiste personalet i Herøy barnehage på kino for å se Margreth Olin sin film «Barndom», som omhandler barns lek. Dette blir et viktig tema å forsvare for oss i barnehagen i fremtiden.

Trollfest/karneval
Barnehagedagen 2017 kombinerer Herøy barnehage med trollfest/karneval. Tema for dette barnehageåret er eventyr, og «troll» har vært gjennomomgangsfigurer i fortelling, dramatisering, sanger og formingsaktiviteter. Barna har jobbet lenge for å lage sine egne kostymer, og det er stor stas å vise seg fram. Vi var så heldige at kommunestyret kom innom på festen.

Tekst: Line Olsen Roan
Foto: Herøy barnehage

Markering av barnehagedagen_mange
Tirsdag 14. mars ble Barnehagedagen markert i Herøy barnehage.
Markering av barnehagedagen_småtroll
Det var mange søte småtroll å se anledning at det også ble arrangert trollfest/karneval samme dag.
Markering av barnehagedagen_venner
Disse to er tydeligvis gode venner.

  1 / 10 
 
Barnehagedagen 2017 
Barnehagedagen 2017
 


Annonser