Navnefest

Human-Etisk Forbund logo

Ytre Helgeland lokallag av Human-Etisk forbund arrangerer navnefest i Sandnessjøen 22.april 2017,

Interesserte bes ta kontakt med Bjørn Richter på telefon 97 19 81 50 for mer informasjon.

Hva er en humanistisk navnefest?
En av livets store begivenheter er når et barn kommer til verden. Humanistisk navnefest er en feiring av at et barn er født og har fått sitt eget navn. Seremonien er en vakker og glad feiring på et humanistisk grunnlag.

Humanistisk navnefest er en flott måte for familie og venner å ønske et barn velkommen til verden. Foreldrene tar barnet med for at familie og venner skal få hilse på barnet og for at barnets navn skal bli "offentlig" kjent. I tillegg til en tale inneholder seremonien kulturinnslag som musikk, sang og diktlesning. Under seremonien får barnet overrakt en navnetavle.

Seremonien varer i underkant av en time og foregår i et egnet lokale i nærmiljøet. Ofte vil seremonien finne sted i rådhus, kulturhus eller samfunnshus. Seremonien er for flere barn om gangen. Tilbudet om Humanistisk navnefest er åpent for alle som ønsker en seremoni på et humanistisk grunnlag.

Human-Etisk Forbund logo

Annonser