Ledig stilling som fysioterapeut

Silvalen

Herøy kommune har ledig 80 prosent avtalehjemmel som fysioterapeut med driftstilskudd med søknadsfrist 29. januar 2017.

Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder.  Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1800 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser. Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder.

Beskrivelse avdeling
Herøy kommune har totalt 1,8 driftstilskudd fordelt på tre fysioterapeuter som leier lokaler av kommunen på Herøy omsorgssenter. Fysioteraputene utøver allsidig fysioterapipraksis til hele kommunens befolkning og samarbeider tett med kommunal fysioterapeut og øvrig helsetjenester i kommunen.

Arbeidsoppgaver
Praksisen skal drives i henhold til lov om helsetjeneste i kommunen og annen relevant helselovgivning og på de vilkår som til enhver tid fremgår av ASA 4313. Hjemmebehandling og utøvelse av kommunale oppgaver må påregnes.

Vi søker:
Vi søker fysioterapeut med kompetanse og erfaring innen allmenn fysioterapi. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.

Krav til kompetanse

  • Søker må ha gyldig norsk autorisasjon som fysioterapeut.
  • Søker må dokumentere at han/hun behersker norsk språk skriftlig og muntlig tilsvarende minimum norskprøve 3.

Andre opplysninger

  • Overdragelse samt vederlag av fysioterapivirksomheten må avtales mellom overdragende og overtagende fysioterapeut.
  • Den som tilsettes bør kunne disponere bil på grunn av hjemmebehandling.
  • Det er ønskelig at den som tildeles tilskuddet flytter til kommunen.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte helsetjenester skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre
Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via kommunens hjemmeside.
Trykk her for å søke på stillingen

Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Kontaktperson
Siv Nilsen, Kommunalleder I, mobil: 48201382, siv.nilsen@heroy-no.kommune.no

                                       

Silvalen

Annonser