Gudstjenster i Herøy og Dønna

Herøy kirke

Det er gudstjenester i Dønnes kirke og Herøy kirke søndag 15.januar.

Dønnes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin

  • Nattverd og lystenning
  • Ofring til Misjonsalliansen

Herøy kirke kl. 18.00      

Gudstjeneste ved Kari Sjursen og Joanna Engesvik-Galkin

  • Nattverd
  • Ofring til menighetens eget arbeid
  • Kirkekaffe

 

 

Dønnes kirke
Dønnes kirke

Annonser