Søker fritidskontakt

fritidskontakt

Barneverntjenesten for Ytre Helgeland har behov for en fritidskontakt i Herøy.

- Det er barn i barneskolealder som har behov for fritidskontakt. Du bør være over 18 år, og det er en fordel om du har sertifikat.

- Oppdraget kan dreie seg om å følge barn på fritidsaktiviteter, hjelpe til i sosiale settinger, og rettlede barnet i forhold til venner.

- Dersom du er interessert i noen timer i uka kan du kontakte Barneverntjenesten på tlf. 750 74 044 og si hva det gjelder, så settes du over til riktig person, opplyser Barneverntjenesten til Herøyfjerdingen.

Betaling etter gjeldene satser.

fritidskontakt

Annonser