Herøyspeiderne har igjen vært i Valsåsen og satt spor etter seg.  Tidligere bygde de brua som ligger på toppen i nordenden av åsen.  Denne gangen gruset de opp stien fra Valsåsveien og nesten helt bort til åsfoten.  En imponerende jobb, ikke minst tatt i betraktning av at flesteparten av arbeiderne var barn helt ned i 11-12-årsalderen.

Herøyspeiderne med Trine og Svein Olav Heggheim i spissen, mottok en forespørsel fra Helgeland Friluftsråd, om de kunne tenke seg å ruste opp stien, og den utfordringen tok de «på strak arm».  

På vegne av meg selv, og sikkert alle i Valsåsen (med flere) retter jeg en stor takk til Herøyspeiderne.

Tekst og bilder: Svend Morten Reinertsen