IMDI kommer fredag

imdi_logo
Fredag 16. januar kommer IMDI (Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet) til Herøy for å bli orientert om hva Herøy kommune kan tilby flyktninger. Kommunestyret vedtok i desember å jobbe videre med bosetting av flyktninger i kommunen.
IMDI ble til i 2006 da UDI (Utlendingsdirektoratet) ble delt. IMDis mål er å bidra til like levekår og mangfold gjennom arbeid, integrering og deltakelse. IMDi ble opprettet 1. januar 2006 for å være et kompetansesenter og en pådriver for integrering og mangfold. UDI har ansvar for migrasjon og innvandring, herunder drift av asylmottak. IMDi har ansvar for personer som har fått opphold i landet dvs. integrering og mangfold.    Fredagens møte på Herøy folkebibliotek (kommunestyresalen) starter klokken 09 og går fram til klokken 16. Det er rådgiver i IMDI Christian LO som møter Herøy kommune. Her skal Herøy kommune først presentere seg for IMDI som en mulig bosettingskommune for flyktninger. En time senere går turen til Marine Harvest hvor oppdrettsgiganten skal presentere seg og samtidig legge fram mulige modeller for arbeid. Til sist er det IMDI sin tur til å presentere seg. Fullstendig program for møtet er som følger: Klokken 0900 – 1000:
  1. Presentasjon av Herøy kommune som bosettingskommune for flyktninger.

* Generell informasjon                                 * Servicetilbud                                             * Næringsliv                                     * Kommunikasjoner                         * Boligsituasjonen                                        Midlertidig løsninger Permanente løsninger Klokken 1015 – 1115: 2. Bedriftsbesøk på Marine Harvest * Presentasjon av bedriften                           * I dialog skaper vi mulighetene                    * Mulige modeller for arbeid             Klokken 1130 - 1230 3. Informasjon fra IMDI * Generell informasjon – krav og betingelser fra IMDI * Hva bør Herøy kommune gjøre? * Hvordan foregår prosessene? * Hva hemmer og fremmer en god integrering? * Hvordan skape grunnlag for riktige prioriteringer Klokken 1230 - 1400 4. Lunch * Herøy kommune spanderer lunsj på Brygga. Arbeidet mot å bosette flyktninger i Herøy har utspring i et arbeid i referansegruppa for økt bosetting. Kommunestyret vedtok i desember følgende: Vedtak: Flertallet kommunestyret vedtok at referansegruppa for økt bosetting skal jobbe videre med saka. Saken kommer opp i kommunestyret til våren.
imdi_logo
IMDI har sprunget ut fra UDI og har ansvar for personer som har fått opphold i landet.
Christian_Lo
Christian Lo er rådgiver i IMDI og skal fredag møte Herøy kommune.

Annonser