Ikke flyktninger for pengenes skyld

komstyre_frismo
- Dette bør ikke være motivert ut fra økonomisk gevinst, uttalte Senterpartiets Einar Frismo som var redd for at det var ønske om penger som utad skal stå som årsak til at Herøy kommune velger å bosette flyktninger.
Varaordfører Elbjørg Larsen startet med å fortelle kort om arbeidet som referansegruppa for økt bosetting har lagt bak seg.

Da debatten tok til var Vegar Dalen fra Frp skeptisk til å bosette flyktninger.

SV\'s Jan Berglund var derimot uforbeholdent positiv. - Det må ikke komme som noen overraskelse at SV støtter at vi skal bosette flyktninger, uttalte Jan Berglund.

Steinar Furu mente tiltaket om å bosette flyktninger er veldig godt og han trakkk paralleller til krigens dager.

- Vi skal vise solidaritet og legge til rette for å hjelpe folk som trenger det. Det ligger ikke i budsjettet at vi skal tjene penger på disse folkene, sa Furu.

Ellinor Zahl Johansen - Herøy kommune har behov for å imøtekomme næringslivet. Marine Harvest må bruke bemanningskontor med ansatte på kort sikt. Det tjener heller ikke kommunen på, ettersom vi ikke for statlige overføringer for disse.

- Jeg går inn for dette og ser på det som en glad-sak, avsluttet JOhansen.

Jan Berglund var enig, men minnet om at en god del av de som kommer ikke er i stand til å arbeide.

- Bare så vi ikke kalkulerer alle disse inn som arbeidstakere, sa Berglund.  

Rådmann Roy Skogsholm konkluderte slik: - Her er det mange vanskelige problemstillinger. Men jeg var nettopp i ungdomsrådet og det var en fantastisk positiv opplevelse.

Barne- og Ungdomsrådet ønsker å bosette flyktninger, sa rådmannen.

Bjørn Lund (Sp) minnet om at noen av de som kommer vil være folk som sliter med noe. - Disse må ha ha et tilrettelagt tilbud, sa Lund.

Representanten Istvan Heiszter uttalte at han selv for rundt 50 år siden selv var flyktning, da han kom til Norge.

- Og vi velger ikke flyktningene, det er det UDI som gjør. Men jeg støtter selvsagt at vi skal bosette flyktninger, sa Heistzer.

Vedtak: Flertallet kommunestyret vedtok at referansegruppa for økt bosetting skal jobbe videre med saka. Saken kommer opp i kommunestyret til våren.
komstyre_frismo
Einar Frismo til venstre. Bjørn Lund t.h. (begge Sp)
komstyre_istvan
Istvan Heiszter har selv vært flyktning for vel 50 år siden.

Annonser