Ikke færre biler på ferjene

14_ferjetrafikk1
En strengere håndheving av en forskrift fra 2007 vil ikke gjøre at ferjene tar færre biler. Driftsleder i Helgelandske Lars Erik Larsen sier til Herøyfjerdingen at regelen om 60 centimeters avstand bilene på den ene siden bare gjelder dersom folk oppholder seg i bilene under overfarten.
- Men vi sier at folk ikke skal sitte i bilen under overfarten. Det betyr at på den ene siden kan bilene stå tett i tett.   Men vi skal ikke stue bilene så tett at folk må sitte i bilen under overfarten, sier Lars Erik Larsen og legger til at Helgelandske har gått ut med en presisering overfor mannskapet på ferjene.   25 centimeter i lengderetningen  Han sier videre at det som gjelder for bilene er at det skal være 25 centimeters avstand mellom bilene i lengderetningen.   - Ellers er bildekket like stort som tidligere og ferjene vil kunne ta like mange biler som tidligere. Men vi skal ta en gjennomgang av rutetabellene som å sjekke at kartet stemmer med terrenget, avslutter Larsen.   Unngå skade på bilene Maritim leder i Helgelandske Tove Egeness sier at årsaken til at Helgelandske har foretatt denne presiseringen overfor mannskapet er at man vil unngå skade på bilene.   Etter det Herøyfjerdingen forstår har det vært tilfelle i sommer.   Driftleder Lars Erik Larsen viser til ”Forskrift om sikkerhet med mer på passasjer-, lasteskip og lektere”, kapittel 3 -  paragraf 13 som har tittelen ”Om bord- og ilandkjøring og plassering av kjøretøy m.m. på ferjer”.   Denne paragrafen har vi gjengitt nedenfor her.   § 13. Ombord- og ilandkjøring og plassering av kjøretøy m.m. på ferjer   (1) På åpne eller delvis åpne ferjer kan Sjøfartsdirektoratet godkjenne at passasjerene sitter i kjøretøyene under ombord- og ilandkjøring og under overfarten, når ferjen anvendes i beskyttet farvann eller mindre fart, og følgende krav er oppfylt:  

a)

Ferjens fortøynings- og låsearrangement m.m. til kjørebro er i henhold til den til enhver tid gjeldende for skrift om bygging av passasjer- og lasteskip. Under ombord- og ilandkjøring skal ferjekaibru være fastlåst til ferjens recess.

 

b)

Kjøretøyene skal plasseres slik at klaringen på den ene siden av kjøretøyet er minst 60 cm og slik at det er tilstrekkelig passasje med fri atkomst til sidene på ferjen.

 

c)

Passasjer til innredning, nødutganger, brann- og redningsutstyr skal ikke sperres.

  (2) På lukkede ferjer kan Sjøfartsdirektoratet etter en nærmere vurdering gi særskilt tillatelse til at passasjerene opp holder seg i kjøretøyene under ombord- og ilandkjøring.   (3) På lukkede ferjer er det forbudt å oppholde seg på bildekk, under overfarten fra havn til havn.   (4) Før skipet avgår fra havn skal besetningen kontrollere at alle passasjerene har forlatt bildekket.   (5) Adkomsten til bildekket skal være avlåst under overfarten.   (6) Utganger fra bildekket skal være tydelig merket.   (7) Det skal installeres høyttaleranlegg som også dekker bildekket til bruk for informasjon til passasjerene.   (8) Benyttes samme landgang for passasjerer og biler, skal det sørges for at passasjerene kan bevege seg uhindret av biler over landgang og til og fra passasjerenes oppholdsplasser.   (9) Motorvogners fremdriftsmotor og andre forbrenningsmotorer innmontert i motorvogn eller tilhenger, skal være stoppet under transporten. Innretninger som er drevet med åpen flamme, skal ha hovedventilen på gass eller brennvæskebeholder stengt slik at alle flammer er slukket. Godt synlig skilt om dette skal være opp satt om bord.   (10) Andre forbrenningsmotorer enn kjøretøyets fremdriftsmotor kan tillates å være i gang under transport på delvis lukkede ferjer dersom bilen eller tilhengeren plasseres på den åpne delen av bildekket, og på åpne ferjer dersom bilen eller tilhengeren plasseres i akterkant av bildekket. Tillatelsen gis under hensyntagen til behovet pga. reisens lengde og formålet med bruk av forbrenningsmotoren mv.   (11) Når kjøretøyet parkeres om bord, skal parkeringsbremsen være på og laveste gir koplet inn.   (12) Når det er påkrevd, skal kjøretøyene være surret og sikret mot forskyvning.   (13) Porter på bildekket skal under overfarten være lukket og skalket.   (14) Røyking og bruk av åpen ild er forbudt på bildekk. Skilt om dette skal være oppsatt på et lett synlig sted.   (15) Fører av kjøretøy skal rette seg etter anvisninger m.m. som gis ved oppslag eller av ferjebesetningen i medhold av denne paragraf.   (16) På lukkede ferjer i korte riksveisamband kan Sjøfartsdirektoratet etter nærmere vurdering gi særskilt tillatelse til at passasjerene sitter i kjøretøyene under overfarten.   Hele forskriften finner du ved å trykke HER
14_ferjetrafikk1
En innskjerping av reglene skal ikke gå ut over kapasiteten på ferjene, sier Helgelandske.
14_Lars_Erik_Larsen
- Vi skal ikke stue bilene så tett at folk må sitte i bilen under overfarten, sier driftsleder Lars Erik Larsen (t.v.) her sammen med ordfører Arnt Frode Jensen i sommer.

Annonser