Ikke dump avfall i båthavna!

Ikke bålbrenning i båthavna

Leder i Herøy båtforening Tommy Olsen ber innstendig om at folk ikke dumper avfall ved den tidligere bålplassen i båthavna. De har også besluttet at de ikke skal ha sankthansbål der i år.

- Medlemmer i båtforeningen har ved flere tilfeller vært nødt til å kalle inn til dugnad for å ta vare på det som dumpes på bålplassen og slik ønsker vi ikke å ha det.

- Nå henstiller vi folk til å levere avfallet sitt gratis på gjenbruksstasjonen til SHMIL på Flostad. Vi vil også foreta en kontrollert nedbrenning av det avfallet som allerede er dumpet der, sier Olsen.

Området ved den tidligere bålplassen brukes også i flere tilfeller som landingsplass for ambulansehelikopteret. Det har tidligere vært nestenulykker med at det har blitt virvlet opp løse gjenstander som kunne truffet rotoren til helikopteret.

Annonser