Ikke alene om å være imot

laila_vold
Det var ikke bare Laila Furu Vold av kommunestyrets representanter som stemte imot at Herøy kommune skulle slutte seg til Nordland Fylkeskommunes innkjøpsavtaler.
Senterpartiets Einar Frismo var den som først var på talerstolen for å argumentere imot at kommunen skulle inngå i denne ordningen. 

Han sa blant annet at dette var dårlig distriktspolitikk.

- Jeg stemte ikke imot, ettersom jeg var bundet av partiet, slik jeg sa fra talerstolen, uttaler Laila Furu Vold til Herøyfjerdingen.

Men Furu Vold argumenterte også imot.

- Og det gjorde jeg ikke av hensyn til egen næringsvirksomhet, men på vegne av hele næringslivet i Herøy. Vi har diskutert dette i næringsforeningen og der er det frykt for hva den felles innkjøpsordningen vil innebære, sier Laila Furu Vold til Herøyfjerdingen.

Hun syns dette kom for lite fram i Herøyfjerdingens nettutgave tirsdag.

Ved voteringen var det fire stemmer imot at kommunen skulle slutte seg til Nordland Fylkeskommunes innkjøpsavtaler.

Vedtaket ble slik: (med 13 mot fire stemmer)

  • Herøy kommune slutter seg til Nordland Fylkeskommunes innkjøpsavtaler (fylkesavtalen) fra 01.01.2009.
  • Ordningen evalueres pr. 31.12.2011
laila_vold
Laila Furu Vold

Annonser