Herøyfjerdingen møter fire ivrige merketakere på vakre Herøy stadion der John Svendsen (74) topper lista med hele 31 år som idrettsmerketaker.

Primus motor for merketakingen, Laila Furu Vold, sier til Herøyfjerdingen at det hvert år pleier å være i underkant av 20 personer som møter opp til merketaking på Herøy stadion hvert. Hun hadde gjerne sett at det var flere som møtte opp og oppfordrer flest mulig til å ta idrettsmerket.

Det skal være en inspirasjon for folk til å holde seg i form gjennom hele året og det er blant annet et krav at man gjennomfører 20 egentreninger i året for å kunne ta idrettsmerket.

- I de siste årene har det vært hovedvekt av damer som har møtt opp og dessverre er det svært få ungdommer som møter opp. Det er ulike krav som en må klare for å få merket, men det finnes alternative øvelser dersom det er noen som har problemer med enkelte av øvelsene. Har man problemer med å løpe så kan man heller velge å sykle eller å svømme. , sier Laila Furu Vold.

Øvelsesutvalg og merkekrav
For å oppnå godkjent idrettsmerkeprøve, må merketakerene bestå en øvelse fra hver gruppe: trim, spenst/presisjon, hurtighet, styrke og utholdenhet.

Her finner du fullstending reglement  informasjon og kontrollkort. Ved å føre årbok får du oversikt over dine resultater i ulike øvelser år for år.

Egen jubileum-pin
I år fyller Idrettsmerket 100 år og dette markeres med en egen jubileum-pin. Jubileumspinsen erstatter bronsemerket i år, og kommer i tillegg til de andre utmerkelsene.

Idrettsmerket
Å ta idrettsmerket er i følge Norges idrettsforbund en fin måte å holde seg i form på. Kravene varierer i de ulike aldersgruppene, og forhåpentligvis er de satt såpass høyt at de fleste må trene for å klare dem. Idrettsmerket ble innstiftet den 29. mai 1915 på et fellesmøte i Norges Riksforbund for idrett. På det tidspunktet fikk kun menn lov til å delta. Kvinnene ble med i 1934. Kravene til Idrettsmerket er revidert flere ganger, og etterhvert er også øvelsesutvalget utvidet.

Det er laget et eget jubileumshefte der du blant annet kan få med deg historien til idrettsmerket.
Trykk her for å laste det ned