I språkpraksis på "Sport\'n"

tesfaldet_i_butikken
Torsdag denne uka starter Tesfaldet fra Eritrea med noen timers arbeid hos Herøy Sport og Fritid. Lærer på voksenopplæringa Ann-Kristin Lenning er glad for at Tesfaldet på denne måten får viktig språkpraksis.
- Det er flott at Herøy Sport og Fritid tar imot elever fra voksenopplæringa på språkpraksis. Vi håper at dette kan gi en smitte-effekt i form av flere praksisplasser, forteller en glad lærer på Herøy Voksenopplæring Ann-Kristin Lenning til Herøyfjerdingen.   Og Kurt Arild Nilssen i sportsbutikken ser bare positive sider ved å få inn en ekstra person i butikken.   - Det blir artig å få Tesfaldet i butikken. Vi tenker å bruke ham i butikkdriften. Nå handler det først og fremst om å lære det norske språket.   Får ulike oppgaver  Så skal han etter hvert få ulike oppgaver, som å ekspedere kunder og være med på å reparare sykler, smiler en fornøyd Kurt Arild Nilssen.   - Hvis dette går bra kan jeg tenke med å leie ham inn på betalt basis.   - Vi har bruk for mer arbeidskraft i butikken. Hovedsaken er at vi får inn nevenyttige folk, sier Nilssen.   Han syns alle i Herøy, også næringslivet, har et ansvar i integreringsprosessen av våre nye herøyfjerdinger.   Det er ord som hilses med glede hos læreren på voksenopplæringa.   Alle har et ansvar - Alle har et ansvar for å integrere. Det er Herøy komunestyre som har vedtatt å ta imot flyktninger og da bør alle bidra på ulike måter, sier Anne-Kristin Lenning til Herøyfjerdingen.   Hver torsdag mellom klokka 9.30 og 14.00 skal Tesfaldet (tidligere omtalt) ha språkpraksis hos Herøy Sport og Fritid.   De øvrige dagene får han sin norskopplæring med samfunnskunnskap hos Herøy Voksenopplæring.

FAKTA OM SPRÅKPRAKSIS:

Språkpraksis kan brukes som metode i norskopplæringen i en tidlig fase. Hovedmålet med språkpraksisen er å forbedre språkferdighetene, og språkpraksis skal være et padagogisk verktøy i læreprosessen.

 

En språkpraksisplass vil kunne innebære at deltakerne er på en arbeidsplass utenfor skolen i løpet av språkopplæringen. Dette må organiseres gjennom voksenopplæringen i kommunal regi.

 

Språkpraksisen skal styrke språket og gi erfaringer som kan relateres til videre opplæring, både om næringslivet og norsk språk.

 

Deltakerne som er i språkpraksis skal ikke ha betalt for tiden de er i språkpraksis. De mottar derimot vanlig introduksjonsstønad. De er forsikret gjennom Herøy kommune sin forsikringsordning, så bedriftene trenger ikke sørge for forsikring.

 

Nødvendig utstyr som er nødvendig vil bli kjøpt inn av NAV Herøy.

tesfaldet_i_butikken
Tesfaldet (foran) har fått språkpraksisplass hos Herøy Sport og Fritid. Det er lærer på voksenopplæringa Ann-Kristin Lenning glad for, her bak disken sammen med Kurt Arild Nilssen.
tesfaldet_med_jakke
I sportbutikken vil Tesfaldet møte mye folk og få god språktrening. Kanskje han selger deg en jakke i tillegg?

Annonser