Støtteforeninga har rundt 10-12 faste medlemmer som hvert år møtes om høsten og lager ulike produkter som selges under julemessa i Herøyhallen. Med denne frivillige innsatsen bidrar gruppa hvert år med rundt 60 000 kroner til idrettslaget. Dette er et imponerende og et kjærkomment bidrag til idrettslaget aktiviteter.

Forrige ble det arrangert bakedag på skolekjøkkenet i Herøy skole. Under denne bakedagen var den faste gjengen forsterket med flere frivillige damer. De fleste av disse er gjengangere som kommer igjen hvert år når det skal bakes lefse.

- Vi er veldig glad for at vi får inn en del lefsebakere på disse kveldene. Disse er gull verd og uten dem hadde vi nok ikke klart å det til. Vi pleier også å få inn en del småkaker og annen bakst fra folk som baker selv og det setter vi selvsagt også stor pris på, sier Hilde Olsen og Lise Theimann til Herøyfjerdingen.

Støtteforeninga møtes ellers hver tirsdag kl. 18.00 i klubbhuset til idrettslaget på Herøy stadion. Dersom det er noen nye som har lyst til å begynne så er det bare å møte opp.

- Vi pleier å få inn en god del gevinster fra foreldre til barn i idrettslaget og har også fått en god del strikkesaker. Dersom det er noen som har noe de ønsker å gi til messa er det bare å ta kontakt med Johanne Solem på tlf. 412 94 691, sier Hilde og Lise.