I den siste tiden har det vært vanlig med opptil flere daglige meldinger fra Boreal om endringer i rutene.

Lørdag 17. august var planen at suppleringsferga Vefsna skulle være tilbake i rute igjen fra avgang Søvik 15.15, men allerede på første turen førte tekniske problemer til at den måtte tas ut igjen.

Tilbake en kort periode
Søndag kom Vefsna tilbake i rute fra kl. 12.30, men allerede fra mandag 19. august blir den flyttet til Dønna-sambandet etter at Møysalen har fått tekniske problemer og er ute av ruta.

Thorolf tilbake
Siden mandag 12. august har skyssbåten Lovundjenta erstattet Thorolf i hurtigbåtsambandet . Lovundjenta tar langt færre passasjerer og har langt dårligere tilgjengelighet for eldre og uføre. I tillegg tar den hverken last eller sykler. Dette skaper store problemer for eldre og uføre, sykkelturister og andre reisende.

I morgen starter både grunnskolen og videregående skole igjen etter ferien. Skoleskyssen skal benytte både suppleringsferga og hurtigbåten og det er derfor bra at driftsleder Kjartan Zahl melder at Thorolf kom tilbake i ruta igjen fra lørdag 17. august.

Krever egnet reservefartøy
Rådmann i Herøy kommune, Roy Skogsholm, har sendt brev til Nordland Fylkeskommune der han påklager at Boreal ikke har egnet reservefartøy når Thorolf må tas ut av rute og omdisponeres på grunn av problemer i Trænaruten.

Skogsholm påpeker at det kan bli 35-70 reisende fra/til Flostad alle arbeidsdager i tillegg til den øvrige trafikken fra Vega, sørøyene og Austbø.  Det sier seg selv at Lovundjenta, som bare tar 44 passasjerer, er uegnet som reservebåt.

I brevet til fylkeskommunen påpeker også rådmannen at bruk av Lovundjenta skaper store problemer for eldre og uføre i og med at tilgjengeligheten er svært dårlig. Den dårlige kapasiteten fører også til at passasjerer blir avvist og ikke kommer seg til skole, arbeid eller lege/sykehus.

Rammer reiselivsnæringen
Helgeland markedsføres som det mest ideelle stedet for øyhopping og dette har medført at et stort antall sykkelturister tar rundturen Brønnøysund-Vega-Herøy/Dønna-Sandnessjøen. I denne sammenheng påpeker rådmannen at det blir et alvorlig brudd på markedsføringsloven når Boreal setter inn et fartøy som ikke tar sykler.

Rådmann Roy Skogsholm krever at reservebåten må ha minimum samme størrelse som M/S Thorolf Kveldulfsøn og samme transportfasiliteter, spesielt når det gjelder uttak som er planlagt flere dager i forveien.